In Beeld

Interview gehouden tijdens de docenten training “Vrij Spel in Onderwijs”. Dit was een tweedaagse training voor HBO-docenten die opleiden voor de creatieve industrie. Speels denken en doen vormde het uitgangspunt van deze  training. Voor meer informatie over de training, zie: https://pushtopause.nl/2016/01/08/sessie-5-voorjaar-2016/