Over DenkOntwerp

DenkOntwerp is de filosofische praktijk van filosofisch practica Maaike de Jong. Zij zoekt als filosoof, docent en onderzoeker naar manieren waarop er meer ruimte voor speelsheid te creëren valt in ons dagelijks leven, werk, onderwijs en samenleving. Dit doet ze onder andere als De Rijdende Filosoof – een filosofische foodtruck voor culturele festivals.

Andere vraagstukken die bij DenkOntwerp belanden zijn:

Waar vind ik in mijn eigen leven ruimte voor spel? (Middels persoonlijke consultatie).

Waar in het onderwijs vinden docenten ruimte voor spel? (Ontwikkeling tweedaagse training: Vrij Spel in Onderwijs (zie onder: In Beeld)).

Hoe kunnen dood en speelsheid samen gaan? (Ontwikkeling van de studiedag “De Dood en Ik” voor de Humanistische Uitvaartbegeleiding, onderdeel van het Humanistisch Verbond).

Hoe kunnen kinderen en ouders samen filosoferen? (Ontwikkelen van filosofische opdrachten om samen uit te voeren).

De trainingen en activiteiten worden veelal ontwikkeld door ambiguïteit en paradox als uitgangspunt te nemen. Door te spelen met het onverzoenbare, ontstaan nieuwe inzichten.