In Woorden

In 2015 ben ik gepromoveerd op de studie “The Paradox of Playfulness: Redefining its Ambiguity”. Het betrof een studie naar de voorwaarden waaronder speelsheid tot stand komt onder studenten in het hoger onderwijs. Niet om te kijken of we beter leren als we speels zijn, maar eerder of speels zijn iets is dat je kunt leren.

Hieronder kun je het boek downloaden en de Nederlandse samenvatting.

The Paradox of Playfulness. Redefining its Ambiguity

Nederlandse Samenvatting Paradox of Playfulness